Resolución dos premios fin de carreira do alumnado que rematou os seus estudos universitario no 2017 nas universidades do SUG

Lun, 17/09/2018 - 13:48

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a Comisión Avaliadora acordou, con data  de 14 setembro de 2018, elevar ó Conselleiro de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a seguinte proposta de concesión de premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitario no 2017 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Esta listaxe faise pública exclusivamente a efectos informativos. Próximamente publicarase no Diario Oficial de Galicia a Orde de resolución coa listaxe oficial de concedidos e denegados.