Proxecto do decreto polo que se establece o currículo de Ensinanza e animación sociodeportiva

Lun, 17/09/2018 - 12:00

Publicado o proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ensinanza e animación sociodeportiva.