Admisión a ciclos formativos: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2018

Mar, 04/09/2018 - 10:14

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada, na 1ª adxudicación extraordinaria, nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.