Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018

Lun, 30/07/2018 - 09:30
Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A)

Menú Advertisement

Reintegros individuais

Sen términos