Relación definitiva do baremo e asignación de asesorías e prazas desertas da rede de formación do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR

Lun, 23/07/2018 - 14:46

Relación definitiva do baremo da rede de formación e asignación de asesorías e prazas desertas da rede de formación do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR