Resolución provisional do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/2019. Centros de nova incorporación

Ven, 13/07/2018 - 10:47

Xúntase a relación provisional de centros públicos que se incorporan, en virtude da resolución provisional, ao Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2018/2019, segundo o contemplado na Orde de 23 de abril de 2018 (DOG do 09/05/2018).