Escolarización

Cualificacións definitivas das probas de madureza para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019
Mar, 10/07/2018 - 09:06

Xúntanse as Cualificacións definitivas das probas de madurez para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019