Comisións de servizo

Corrección de erros do concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR
Mar, 26/06/2018 - 10:57

Xúntase a Corrección de erros da Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos CFR e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR