Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocados pola Orde do 20 de marzo de 2018

Mér, 06/06/2018 - 15:35

Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocados pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril).

Contra a lista provisional poderán presentarse reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir dende o seguinte ao da súa publicación no portal, de acordo co apartado 2 da base sexta da orde de convocatoria (do 07/06/2018 ao 13/06/2018).