Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades para impartir docencia nas especialidades de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e especialidades de italiano

Ven, 11/05/2018 - 15:30

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrónicos (590124), no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de instalacións electrotécnicas (591206) e no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de italiano (592012).

  •   O prazo para formular reclamacións é o comprendido entre o 14/05/2018 e o 16/05/2018.