Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/2019

Ven, 04/05/2018 - 08:46

Xúntase a Resolución do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/19.

  • A inscrición farase na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeira ou única opción, ou na escola pública á que estea adscrito o centro privado autorizado de deseño correspondente, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 25 de xuño, ambos os dous incluídos.