Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes para o curso 2017/2018

Xov, 26/04/2018 - 09:06

Xúntase a Resolución do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18.

  • A aplicación das probas da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria realizarase os días 23 e 24 de maio.