Proxecto de Orde pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música

Mér, 14/02/2018 - 15:07

Faise público o Proxecto de Orde do ** de ******** de 2018, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música