Convocatoria de axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Lun, 05/02/2018 - 08:45

Xúntase a Orde do 27 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2018, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

  • O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o 14 de marzo de 2018.