Resolución definitiva da convocatoria para incentivar o funcionamento dos Clubs de lectura en centros públicos durante o curso 2017/2018

Xov, 28/12/2017 - 15:52

Xúntase Resolución definitiva da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 28 de decembro de 2017 da convocatoria de clubs de lectura para o curso 2017/2018 en centros públicos de titularidade da consellería que matriculan alumnado de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, con detalle das contías asignadas.