Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica

Lun, 11/12/2017 - 08:18

Xúntase o Decreto 121/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica.