Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal

Lun, 04/12/2017 - 08:45

Xúntase o Decreto 120/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal.