Concurso de traslados

Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018
Mar, 21/11/2017 - 13:50

Xúntase a resolución relativa ás vacantes provisionais do concurso xeral de traslados para o ano 2018 e os anexos coas vacantes,