Actualización dos anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade

Ven, 17/11/2017 - 08:25

Xúntase a Orde do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.