Modificación parcial da Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se adxudican as axudas á etapa predoutoral no SUG, nos organismos de investigación de Galicia e entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas polo programa FSE Galicia 2014-2020

Ven, 13/10/2017 - 09:22

Xúntase a Resolución do 6 de outubro de 2017 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se adxudican as axudas da Orde do 29 de maio de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017.