Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción
Lun, 31/07/2017 - 07:41

Xúntase o Decreto 69/2017, do 24 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción.