Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Cualificacións definitivas das probas para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación

Ven, 16/06/2017 - 14:09

Listaxe definitiva de cualificacións da proba substitutiva do requisito de titulación para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores para o curso 2017/2018.