Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres...

Ven, 09/06/2017 - 14:39

Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017.

  • Contra a lista provisoria as persoas interesadas poderán formular asreclamacións que coiden oportunas no prazo de 5 días naturais.
PDF icon Orde do 7 de abril de 2017 (DOG)PDF icon Corrección de erros da Orde do 7 de abril de 2017 (DOG)PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación de coñecemento da lingua galegaPDF icon Resolución de 7 de xuño de 2017: Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación de coñecemento da lingua casteláPDF icon Corrección de erros da Orde do 7 de abril de 2017 (DOG)PDF icon Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídasPDF icon Listaxe provisional de persoas admitidas primariaPDF icon Listaxe provisional de persoas admitidas secundariaPDF icon Listaxe provisional de persoas excluídas primariaPDF icon Listaxe provisional de persoas excluídas secundariaPDF icon Resolución do 6 de xuño: Composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos (DOG)PDF icon Resolución polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira probaPDF icon Listaxe de opositores non exentos de galego (primaria)PDF icon Listaxe de opositores non exentos de galego (secundaria)PDF icon Listaxe de opositores non exentos de casteláPDF icon Corrección de erros da Resolución do 14 de xuño de 2017 relativa datas, lugares e horas de actuación dos tribunaisPDF icon Resolución do 16 de xuño de 2017 pola que se aproban as listxes definitivas das persoas admitidas e excluídasPDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas primariaPDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas secundariaPDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas primariaPDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas secundariaPDF icon Resolución do 22 de xuño de 2017 pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantesPDF icon Distribución de opositores por tribunais (primaria)PDF icon Distribución de opositores por tribunais (secundaria)PDF icon Orde do 28 de xullo de 2017: Relación de aprobados (DOG)PDF icon Orde do 4 de agosto de 2017: Nomeamento de funcionarios/as en prácticas (DOG) (primaria)PDF icon Orde do 11 de setembro de 2017: Nomeamento de funcionarios/as en prácticas (DOG) (secundaria)PDF icon Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 (DOG)PDF icon Orde do 23 de xaneiro de 2018 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 (DOG)PDF icon Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 (DOG)PDF icon Orde do 21 de xuño de 2018: Aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos (DOG)