Instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2017/2018

Mar, 16/05/2017 - 09:10

Xúntase a Resolución do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2017/18.

  • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase nas secretarías dos conservatorios superiores de Música no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 5 de xuño, ambos os dous incluídos