Máis de 26.000 persoas estudan no curso 2016/17 ensinanzas regradas nas escolas oficiais de idiomas e nas súas seccións

Por idiomas o inglés segue a ser o que conta con máis estudantes, seguido do francés, o alemán e o italiano
Mér, 09/11/2016 - 12:00

O número de matriculados nas Escolas Oficiais de Idiomas e nas súas seccións no curso 2016/17 sitúase en 26.025 persoas, segundo os datos definitivos recollidos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Por idiomas, o inglés segue a ser o que conta con máis estudantes – 16.966  matriculados- , seguido do francés – 3.061 -, o alemán – 1.885 - e o italiano – 1.365 -. Os cursos de portugués contan con 1.129 matriculados, mentres que os de chinés teñen 310, os de xaponés 449, os de galego 539, os de español para estranxeiros 176, os de árabe 89 e os de ruso 56.

 

Datos por idioma e escola

Os datos por escolas e seccións poden consultarse na seguinte táboa:

 

 

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Español

Galego

Portugués

Árabe

Chinés

Ruso

Xaponés

Total

EOI A Coruña

2.237

547

292

309

84

93

174

89

114

56

164

4.159

S. Carballo

388

81

60

 

 

 

 

 

 

 

 

529

S. Cee

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

Secc. Arteixo

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

S. Culleredo

394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394

EOI Ferrol

1.171

230

167

138

 

65

78

 

 

 

 

1849

S. As Pontes

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159

S. Cedeira

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

EOI Santiago

1.218

412

334

202

21

74

215

 

 

 

 

2.476

S. Negreira

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

S.Noia

160

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

S.Ordes

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

S.Ribeira

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

S.Santiago

533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

533

EIO Lugo

790

156

86

61

 

86

117

 

35

 

 

1.331

S.Sarria

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

EOI Monforte

197

31

31

27

 

 

 

 

 

 

 

286

EOI Ribadeo

198

38

32

23

 

 

 

 

 

 

 

291

EOI Viveiro

340

28

32

27

 

 

 

 

 

 

 

427

S. Burela

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

EOI Ourense

1.035

250

146

99

 

74

113

 

45

 

 

1.762

S.Celanova

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

S.O Barco

108

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

S. O Carballiño

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

S. Ourense

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

S. Ribadavia

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

S. Verín

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

EOI Pontevedra

914

271

177

116

 

52

123

 

 

 

 

1.653

S. A Estrada

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

S. Lalín

202

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247

S. Valle-Inclán

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242

EOI Vigo

2.121

564

391

232

71

95

216

 

116

 

 

4.091

S. Cangas

310

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348

S. Nigrán

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

S. Ponteareas

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

S. Redondela

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

S. Tui

344

42

47

 

 

 

45

 

 

 

 

431

S. Vigo

771

74

 

45

 

 

 

 

 

 

285

937

EOI Vilagarcía

754

171

90

86

 

 

48

 

 

 

 

1.149

Totais

16.966

3.061

1.885

1.365

176

539

1.129

89

310

56

449

26.025