Obra de reparación da fachada do CIFP Politécnico de Santiago

Documentación do proxecto