Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Comercio Internacional

Lun, 01/08/2016 - 08:00

Xúntase o Decreto 90/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo  formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en  Comercio Internacional.