Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Plan Anual de Formación do Profesorado 2016/2017

Lun, 18/07/2016 - 08:48
Plan Anual de Formación do Profesorado 2016/2017
Plan Anual de Formación do Profesorado 2016/2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para  o curso 2016/2017.

Este documento integra a oferta de actividades de formación e responde ás necesidades e demandas do profesorado ao que vai dirixido, así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.