Procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016

Mér, 29/06/2016 - 09:04

Xúntase a Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016.