Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá no concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional e mestres para o ano 2016

Mér, 08/06/2016 - 08:40

Xúntanse as Resolucións de 31 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e da lingua castelá nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo  de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres  da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia de 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos citados procedementos selectivos.

PDF icon Orde do 4 de abril de 2016 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 4 de abril de 2016 (DOG)

PDF icon Corrección de erros. Orde do 4 de abril de 2016 (DOG)

PDF icon Listaxe tribunal Mestres

PDF icon Listaxe tribunal Secundaria

PDF icon Resolución do 24 de maio de 2016: Listaxe provisional de admitidos e excluídos (DOG)

PDF icon Listaxe provisional de admitidos mestres

PDF icon Listaxe provisional de excluídos mestres

PDF icon Listaxe provisional de admitidos secundaria

PDF icon Listaxe provisional de excluídos secundaria

PDF icon Actualización:Listaxe provisional de admitidos mestres

PDF icon Actualización:Listaxe provisional de excluídos mestres

PDF icon Actualización: Listaxe provisional de admitidos secundaria

PDF icon Actualización: Listaxe provisional de excluídos secundaria

PDF icon Resolución de 31 de maio de 2016: Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)

PDF icon Resolución de 31 de maio de 2016: Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá (DOG)

PDF icon Resolución do 7 de xuño de 2016: Nomeamento de tribunais (DOG)

PDF icon Resolución do 14 de xuño de 2016: Distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos

PDF icon Datas, horas e lugares na que se fará a presentación e a primeira proba (DOG)

PDF icon Resolución do 10 de xuño de 2016: Opositores que deberán realizar a proba de lingua galega (DOG)

PDF icon Resolución do 10 de xuño de 2016: Opositores que deberán realizar a proba de lingua castelá (DOG)

PDF icon Resolución do 14 de xuño de 2016: Relación definitiva de admitidos e excluídos (DOG)

PDF icon Listaxe definitiva de admitidos (primaria)

PDF icon Listaxe definitiva de admitidos (secundaria)

PDF icon Listaxe definitiva de excluídos (primaria)

Office spreadsheet icon Listaxe definitiva de excluídos (secundaria)

PDF icon Corrección de erros: Lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba do coñecemento da lingua galega (DOG)

PDF icon Orde do 28 de xullo de 2016 (DOG)

PDF icon Anexo: Relación de aprobados

PDF icon Orde do 29 de xullo de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas (inspectores, mestres) (DOG)

PDF icon Orde do 2 de setembro de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas (secundaria) (DOG)

PDF icon Orde do 21 de novembro de 2016: Nomeamento de funcionario en prácticas a un novo opositor (DOG)

PDF icon Orde do 4 de xullo de 2017: Aptos na fase de prácticas (DOG)