Orde do 17 de decembro de 2010 pola que se resolve a concesión dos premios á innovación educativa para o profesorado de centros de ensino non universitario

Mér, 29/12/2010 - 09:03

Xúntase a Orde do 17 de decembro de 2010 pola que se resolve a concesión dos premios á innovación educativa para o profesorado de centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos convocados pola Orde do 13 de setembro de 2010.