Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica

Mér, 25/05/2016 - 08:40

Xúntase o Decreto 53/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica.