Concesión de axudas complementarias ás achegadas pola UE e o Ministerio, no marco do programa comunitario Erasmus+, para estudantes universitarios que participan en Erasmus Estudos no curso 2015/2016

Ven, 13/05/2016 - 08:10

Xúntase a Orde do 29 de abril de 2016 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación,  Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, para estudantes universitarios que participan en Erasmus Estudos no curso 2015/16.