Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional. Relación de proxectos presentados

Mar, 26/01/2016 - 15:50

Publicada a relación de proxectos de innovación presentados aos premios a proxectos de innovación na FP convocados na Resolución do 23 de novembro de 2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

http://www.edu.xunta.gal/fp/node/13234