Oferta educativa das ensinanzas deportivas a partir do curso escolar 2015/2016

Lun, 19/10/2015 - 16:13

Xúntase a Orde do 22 de setembro de 2015 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2015/16.