Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Portfolio Europeo das Linguas

Volver Portfolio Europeo das Linguas

Como socilitar participar no proxecto?

Para poder participar no Proxecto Portfolio ao longo do curso 2015/2016, débense ter en conta as seguintes instrucións

 

          A/A PROGRAMAS  EUROPEOS

           Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

           Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa   

           Edificio Administrativo San Caetano, s/n     

           15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

 

Pagina