Proxecto de Decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

Proxecto de Decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.