Listaxe provisional de persoas admitidas ás probas convocadas pola Resolución de 8 de abril de 2015 pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato

Lun, 01/06/2015 - 15:21

Listaxe provisional de persoas admitidas ás probas convocadas pola Resolución de  8 de abril de 2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato.(DOG 27/04/2015)