Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG para o exercicio 2015

Mar, 19/05/2015 - 09:08

Xúntase a Orde do 7 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2015.

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao de publicación no DOG da orde de convocatoria.