Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais do baremo aberto polo Anuncio de 9 de febrero de 2015, polo que se comunica a ampliación de titulacións na especialidade de Procesos Comerciais e Procesos de Xestión Administrativa

Ven, 27/03/2015 - 08:49

Xúntase o Anuncio do 17 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais  do baremo aberto polo  Anuncio de 9 de febrero de 2015, polo que se comunica a ampliación de titulacións e se procede á apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade de Procesos Comerciais e Procesos de Xestión Administrativa. (Diario Oficial de Galicia do 26 de febreiro).

  • Contra estas puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG, ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.