Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións de 12 febreiro de 2015 sobre a aplicación de determinados preceptos do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, aos títulos universitarios oficiais con validez en todo o territorio nacional que se impartan no SUG

Xov, 12/02/2015 - 11:08

Xúntanse as Instrucións de 12 febreiro de 2015 da Secretaría Xeral de Universidades sobre a aplicación de determinados preceptos do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, aos títulos universitarios oficiais con validez en todo o territorio nacional que se impartan no Sistema Universitario de Galicia.