Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos - Curso 2014-2015
Ven, 12/09/2014 - 13:03

O “Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos”, continuando na liña de anos anteriores pero incorporando novas dimensións, ofrece aos centros educativos durante o curso 2014-2015 a posibilidade de solicitar charlas informativas/formativas impartidas por expertos das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado sobre diferentes temáticas que favorezan a mellora da convivencia e o achegamento destes profesionais aos cidadáns ao mesmo tempo que facilita actuacións moi en consonancia coa Acción Titorial e as propostas do Plan de Convivencia desenvolvidas nos centros. Entre estas actuacións podemos destacar:

 • Acoso escolar
 • Consumo y tráfico de estupefacientes
 • Actividade de grupos ou bandas violentas de carácter xuvenil
 • Riscos asociados a Internet  e ás novas tecnoloxías (especialmente acoso sexual, difusión de contidos de natureza sexual por teléfonos móbiles, venta de menores, prostitución infantil e utilización de menores na pornografía)
 • Violencia de xénero
 • Prevención de incendios
 • Outros...
 • Xornadas de portas abertas e exhibicións  

Estas actuacións poden ir dirixidas aos diferentes membros da comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias)

Polo tanto e para facilitar a participación do seu centro, neste espazo poñemos á vosa disposición a seguinte documentación:

 • Instrucións do procedemento para tramitar as solicitudes (ante os tres organismos participantes)
 • Carta do Delegado do Goberno en Galicia (en galego)
 • Carta del Delegado del Goberno en Galicia (en castellano)
 • Instrucción Nº 7/2013 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre el “Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos”
 • Solicitude para a intervención nos centros escolares (en galego)
 • Solicitude para la intervención en los centros escolares (en castellano)
 • Formulario de avaliación e mellora do Plan Director (en galego)
 • Formulario de evaluación y mejora del Plan Director (en castellano)