Adxudicación dos destinos provisionais para o curso 2010/2011 para o corpo de mestres

Ven, 30/07/2010 - 14:15

Adxudicación dos destinos provisionais para o curso 2010/2011 para o corpo de mestres.

IMPORTANTE: o prazo de reclamacións é de 3 días hábiles desde esta publicación