Instrucións sobre a aplicación de determinados preceptos do decreto 222/2011, do 2 de decembro, aos títulos universitarios oficiais con validez en todo o territorio nacional que se impartan no SUG

Mér, 23/07/2014 - 10:34

Xúntanse as Instrucións do 23 de xullo de 2014 da Secretaría Xeral de Universidades, sobre a aplicación de determinados preceptos do decreto 222/2011, do 2 de decembro, aos títulos universitarios oficiais con validez en todo o territorio nacional que se impartan no Sistema universitario de Galicia.