Circular 4/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións relativas á organización das fases de centro docente e autonómica do XI Concurso Hispanoamericano de Ortografía do ano 2010

Ven, 16/07/2010 - 10:33

Xúntase a Circular 4/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións relativas á organización das fases de centro docente e autonómica do XI Concurso Hispanoamericano de Ortografía do ano 2010.