Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso público de méritos para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo

Mar, 03/06/2014 - 10:00

Orde do 20 de maio de 2014 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo (Pontevedra).

  • O prazo para a presentación de instancias para tomar parte nesta convocatoria, dirixidas á Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia