Currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acuicultura

Lun, 24/03/2014 - 09:00

Xúntase o Decreto 199/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acuicultura.