Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas

Lun, 17/03/2014 - 08:40

Xúntase o Decreto 198/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas.