Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Cultivos Acuícolas

Lun, 10/03/2014 - 08:25

Xúntase o Decreto 197/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Cultivos Acuícolas.