Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Navegación e Pesca de Litoral

Lun, 17/02/2014 - 09:00

Xúntase o Decreto 194/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Navegación e Pesca de Litoral.